janetsatelier

Om Janet Sandø-Healey

Født i 1955 i New York. Bosatt i Horten, Vestfold og Bessaker, Fosen.
Er til daglig å finne i Galleri Verftsporten, Karljohansvern, Horten, hvor jeg har mitt atelier og min daglige arbeidsplass.

I mange år viet jeg all min tid til å undervise barn og ungdom i kunst og håndverksfaget. Det har vært en stor glede, men lengselen etter å ha mer tid til å uttrykke meg selv gjennom eget kunstnerisk arbeid var alltid tilstede. Nå vier jeg all min tid til mitt eget kunstneriske arbeid.

-Naturen er en av mine to store inspirasjonskilder. Den andre er menneskets indre sjelelige rom, vårt indre landskap. To landskap-ytre og indre. Kontrastfylte og ensartete på samme tid. Lyset, dets påvirkning av farger, teksturene, stofflighetene og geometrien gjenfinnes i begge landskap på ulike måter. Gjennom arbeid med ulike medier; akryl, enkaustikk, grafikk, foto og film,- får jeg muligheten til å utforske begge landskap; differensiere, sammenligne og forene. Den ene teknikken beriker og tilfører de andre teknikkene nye elementer og skaper en pågående fordypning, som jeg ikke kan være foruten.