fargelære
Janet Sandø-Healey

12. Omgivelsenes påvirkning på farger

På grunn av fargesynet kan en enkelt farge se ut til å endre fargetone, verdi eller metning når den sees i ulike sammenhenger. Noen ganger

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

11. Farge metthet og Josef Albers

I følge Josef Albers; “så oppfatter synssansen nesten aldri fargen som den egentlig er – som den er fysisk. Dette faktum gjør fargen til det

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

10. Dempete fargekulører

For å forstå, (eller for meg), å begynne å forstå hvor den tynne grensen mellom kromatiske gråtoner og dempete fargetoner går, må jeg bruke erfaring

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

9. Grått er ikke bare grått

Grått er ikke bare grått. Grått har jo så lett å bli benyttet i negative utsagn. “En grå dag”, “Alt var bare grått og trist”.

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

8. Beskrivelse av farge – Fargemetning

Den tredje og siste måten å beskrive farge på er metning.  Metning sier noe om fargeintensiteten. Hvor sterk er fargen? Hvis en farge er blandet

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

7. Beskrivelse av en farge

Hvis man skal forstå farge og kunne beskrive den er det 3 ord som man virkelig må forstå. På engelsk Hue, Value and Saturation. På norsk

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

6. Sekundærfargene

Ved å utforske fargene som primærfargene skaper er jeg over på et nytt trinn i utforskningen. Med tanke på at hver primærfarge har et kontinuum

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

5. Primærfargene

Primærfargene er noe barn lærer om allerede tidlig i barneskolen. Rød, gult og blått. De fleste vet ganske tidlig av at hvis man blander rød

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

4. Litt mer om farge

Det er utrolig spennende å fordype seg i lys og farge. Tenk at mennesket kan skjelne mellom 3 og 7 millioner farger, men se så

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

3. Hva er farge?

Lys er en forutsetning for at vi ser farger og vi ser kun det lyset som treffer øyet. Farge er en opplevelse av lys med

Les mer