8. Beskrivelse av farge – Fargemetning

Janet Sandø-Healey

Janet Sandø-Healey

billedkunstner

Den tredje og siste måten å beskrive farge på er metning. 

Metning sier noe om fargeintensiteten. Hvor sterk er fargen? Hvis en farge er blandet ut med svart, hvitt eller grått, har den lavere metning og intensitet enn en ren farge som ikke er blandet ut. 

FARGEMETNING
Fargens metthet kan deles i 3 ulike grupper. Den prismatiske fargene, de dempete fargekulørene, og kromatiske gråtoner. De prismatisk fargene er de man finner i regnbuen. Rene farger. De dempete kulørene er farger som er tilsatt en blanding som gjør at de mister sin renhet/klarhet og de kromatisk grå er farger som er utblandet med en gråtone. Linjen mellom dempete fargekulører og kromatiske gråtoner er utfordrende, synes jeg, å definere. Hvor går den klare grensen på hva som er det ene eller det andre? 

For å forstå metning er erfaringsbasert læring, som alltid, den eneste måten å virkelig erobre kunnskap om dette. Hvordan kan man gjøre det? Ved å ta en farge fra fargesirkelen og blande gradvis inn hvitt eller svart. Her ser du mine forsøk på dette.

Fargemetthetsendringer med hvitt eller svart.

I disse forsøkene begynte jeg med titanhvit og tilsatte gradvis litt av fargen inntil at jeg male den rene fargen. Når jeg kom dit fortsatte jeg øvelsen med å tilsette gradvis svart til fargen inntil at jeg kom til svart. 

På denne linjen fra hvit til svart kunne jeg altså erfare at én farge kan endre sin metthet iforhold til den rene fargen ved å tilsette enten hvit eller svart. 

Sjeldent vil det være riktig å male rett fra tuben og det vil alltid være nødvendig å forstå hva man skal tilsette for enten å lysne eller mørkne fargen. Å benytte ren hvitt eller svart fra tuben er en måte å endre fargens metthet. 

Leave a Reply