TRINITY OF TIME

-Målet mitt med film er å utvide lerretets rammer til å inneholde bevegelse. Jeg forsøker å dra både maleriets og kollasjens virkemidler inn i filmens muligheter.
I denne kortfilmen er tiden det sentrale- eller et forsøk på å la både fortid og fremtid strømme inn i den ene øyeblikket som er nuet.
Eller som Patti Smith skriver i sin bok; “M train”:
“Perhaps theres is no past or future, only the perpetual present that contains this trinity of time.”