solgt

ARTIST STATEMENT

Et eksistensielt spørsmål om tid er alltid tilstede i mitt arbeid.  Hvordan skape et tidløst uttrykk hvor både fortid, fremtid og øyeblikket er tilstede i samme stund?

Skriftspråk, formspråk og symbolikk fra gamle kulturer- og samtid settes i dialog i billedflaten. Mennesket har sin egen historie, som igjen står i menneskehetens historie. Forgjengelighet, tid og tidløshet.

Bildene blir til gjennom sjiktvis lag av bivoks/damar. Her trykkes, slipes, risses og males. Tegninger, grafikk og monotypi blir lagt ned i voksen for å skape en forbindelse og en dialog mellom lagene. Med denne teknikken kan jeg skape nye rom i en ny virkelighet eller benytte de løsrevete minnene til å forsøke å samle og formidle mer enn et enkelt bilde kan beskrive.

I dybden av lagene ønsker jeg at historien skal oppstå. I den ytre flaten fremstår bildets hud, en taktil tekstur; som berører den ytre verden; i øyeblikket.

Mitt uttrykk skal ikke være privat, men jeg ønsker at den skal være personlig. Jeg er ikke herre over eget arbeid. Noe kan være planlagt, men hvert bilde er en reise, og jeg vet aldri hvor den ender. Jeg må våge den reisen jeg begir meg utpå.

Kanskje dette er grunnen til min fascinasjon av båter? Båter som frakter oss fra sted til sted, som lar oss flyte på havflaten over de store dyp, eller som i mytene hvor båten tar mennesket over floden til andre riker enn de man lever i.

Janet Sandø – Healey