Jeg har malt i mange år. I vinter ble jeg opptatt av å male det jeg ser. Jeg har arbeidet med det for mange år siden, men gikk raskt videre til et mer abstrakt uttrykk. Nå opplevde jeg et intenst ønske om å kunne gjengi det jeg ser med mine øyne, og begynte å male ute i naturen. Til min store skrekk erfarte jeg at jeg sto fast gang på gang når det gjaldt fargevalg. Hvilke farger skulle jeg benytte for å skape en dybde i landskapsmaleriet? Hvilke blå farge skulle jeg benytte til å male havet? Jeg måtte innrømme at min fargkunnskap ikke var tilstrekkelig og en fordypelse av fargene ble mitt nye mål- Jeg har lagt tilside mitt eget kunstneriske uttrykk og vier min tid til landskapsmalerier. Jeg er sikker på at den kunnskapen jeg erverver på denne vei vil gi frukter når jeg vender hjem igjen. Her kan du få et innblikk i min vei inn i fargenes verden.

My Artblog

fargelære
Janet Sandø-Healey

1.En reise i fargenes verden

Jeg bodde i The little red hippie house, Punta Arabi, på Ibiza hele april i år. Jeg har vært der mange ganger før, men denne

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

2. Fargeteori og litteratur

Det er mange som har formidlet ulike fargeteorier opp gjennom tidene. Jeg har gjort et utvalg av litteratur som skal være mitt utgangspunkt; men all

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

3. Hva er farge?

Lys er en forutsetning for at vi ser farger og vi ser kun det lyset som treffer øyet. Farge er en opplevelse av lys med

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

4. Litt mer om farge

Det er utrolig spennende å fordype seg i lys og farge. Tenk at mennesket kan skjelne mellom 3 og 7 millioner farger, men se så

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

5. Primærfargene

Primærfargene er noe barn lærer om allerede tidlig i barneskolen. Rød, gult og blått. De fleste vet ganske tidlig av at hvis man blander rød

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

6. Sekundærfargene

Ved å utforske fargene som primærfargene skaper er jeg over på et nytt trinn i utforskningen. Med tanke på at hver primærfarge har et kontinuum

Les mer