3. Hva er farge?

Picture of Janet Sandø-Healey

Janet Sandø-Healey

billedkunstner

Lys er en forutsetning for at vi ser farger og vi ser kun det lyset som treffer øyet.

Farge er en opplevelse av lys med ulike bølgelengder og intensitet. For eksempel vil lys med bølgelengde på 700 nm (nanometer) oppleves som rødt, mens lys med bølgelengde på 400 nm oppleves som fiolett.

De spektrale fargene er farger som har én bølgelengde. Disse kalles også monokromatiske farger, og det er disse man kan se i regnbuen eller når hvitt lys brytes gjennom et prisme. De fleste farger vi ser, oppstår som en kombinasjon av flere bølgelengder eller forskjellige intensiteter av disse. Fargen lilla er for eksempel en kombinasjon av korte, blå bølgelengder og lange røde bølgelengder. Forskjellige intensiteter gir oss enda flere fargeopplevelser, og det anslår at mennesker kan skjelne mellom tre og syv millioner farger. (Store norske leksikon)

Fargesyn er synssansens evne til å tolke lys som forskjellige farger. Farger anses også som et psykologisk fenomen, også kalt sanseinntrykk. Uten fargesynet vil man se fargenes lyshet og mørket – som gråskalaen – mens fargesynet gir oss ytterligere informasjonsgrunnlag ofr identifisering og orientering.

Goethe skrev så vakkert – Lyset overleverer det synlige til øyet, øyet overleverer det til hele mennesket.

Det var dette  jeg erfarte ute på klippene kl 7 om morgenen når jeg satt i stummende mørke og iakttok hvordan lyset på himmelranden endret mørket til farger som omga meg. Uten lys ingen farger!

Johann Wolfgang von Goethe var i utgangspunktet opptatt av naturvitenskapelige studier, blant annet optikk. I hans sentrale verk “Zur Farbenlehre” (1810) beskrev han sin fargelære. 

Han delte fargene inn i 3 kategorier; De fysiske fargene, De kjemiske fargene og De fysiologiske fargene.

DE FYSISKE FARGENE
Med de fysiske farger menes generelt sett hvordan vi opplever lys som sendes direkte fra en lyskilde som forskjellige farger. Disse fargene kalles lysfarger.

DE KJEMISKE FARGENE
Med kjemiske farger menes farger som oppleves når lys reflekteres fra et objekt eller overflate, der overflaten enten absorberer, transmitterer eller reflekterer lydbølgene. Disse kalles pigmentfarger da det generelt sett er pigmentenes egenskaper i overflaten sm bestemmer hvilke lydbølger som absorberes, transmitteres og hvilke som reflekteres til øyet, og det er kun det lyset som treffer øyet vi kan se.

DE FYSIOLOGISKE FARGENE

Med fysiologiske farger menes opplevelsen av fargene gjennom synssansen og hvordan synssansen tolker fargeinntrykk ut fra i hvilken sammenheng vi ser fargen. Vi opplever aldri en farge isolert fra omverdenen, og fargenes sammensetning i et synsfelt påvirker opplevelsen av de enkelte fargene. En farge oppleves mørkere i én kontekst og lysere i en annen, avhengig av hvilke farger den sees sammen med. Josef Albers bok “Interaction of color” er stort sett bygget opp av øvelser hvor man betrakter farger i ulike kontekst.

Han sier blant annet at i visuell persepsjon blir en farge sjeldent betraktet som den virkelig er – som den er fysisk. En som studerer farger må eksperimentere, betrakte, prøve og feile for å lære seg å skjelne fargene og forstå hvorfor ulike kontekst preger fargene. 

The Bauhaus gang. Is Albers here? Well I am.

Hvis jeg sier “rødt” til 50 mennesker vil alle ha en farge i tankene og alle 50 vil ha ulike rødfarger. Vi forbinder fargene med hva vi selv har som  et erfaringsgrunnlag, alt fra brannbil til coca cola osv osv. Men hva er riktig rød? Er det en riktig rød? 

Group photo of Bauhaus masters 1926 f.l to r: Josef Albers, Hinnerk Scheper, Georg Muche, Lászlo Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost Schmidt, Later Gropius, Marcel Breuer, Wassily Kandinsky, Paul Klee, LyonelFeininger, GuntaStölzl and Oskar Schlemmer. (Photo: picture alliance aka images.)

Både Goethe og Albers vil være med meg på min reise for å forbedre min forståelse for fargeverdenen.

Leave a Reply