4. Litt mer om farge

Picture of Janet Sandø-Healey

Janet Sandø-Healey

billedkunstner

Det er utrolig spennende å fordype seg i lys og farge. Tenk at mennesket kan skjelne mellom 3 og 7 millioner farger, men se så begrenset område vi ser av lysspekteret. Midt imellom ultrafiolette og infrarød bølger så er det knapt en strek som viser det synlige for menneskets øye.Dyr og insekter ser verden omkring seg svært ulikt fra hva det menneskelige øye ser.

Bier ser for eksempel fra 300 til 650 nm. De ser altså ikke fargen rød, men til gjengjeld ser de og i det ultrafiolette spekteret. Noe som er skjult for oss mennesker. 

Bier skjelner veldig godt mellom lys og mørke som gjør at de ser kantene på blomster og planter veldig tydelig. Synet er viktig for biene slik at de finner nektaren. Med det ultrafiolette lyset skapes det “landings soner og nærmest stier inn til hvor nektaren er i blomsten. 

Slik ser blomstene ut for biene.


På dette bildet ser man hvor tydelige omrisset av blomstene er og hvordan nektaren synliggjøres så tydelig.

Veier inn til det lysende nektaren.

 

Som jeg skrev, å fordype seg i lys og farge er utrolig interessent. Jeg dykker videre.

Leave a Reply