7. Beskrivelse av en farge

Picture of Janet Sandø-Healey

Janet Sandø-Healey

billedkunstner

Hvis man skal forstå farge og kunne beskrive den er det 3 ord som man virkelig må forstå. På engelsk Hue, Value and Saturation. På norsk kulør, valør og metning.

Kulør
Kulør beskriver hvilke farge i fargesirkelen det er snakk om. Rød, blåfiolett, gulgrønn, oransjgul – alle disse begrepene gir en forståelse for hvor du er på fargesirkelen., men det vil ikke være nok til å beskrive en farge. 

Metning
Metning sier noe om fargeintensiteten. Hvor sterk er fargen? Hvis en farge er blandet ut med svart, hvitt eller grått, har den lavere metning og intensitet enn en ren farge som ikke er blandet ut.

Valør
Valøren forteller oss hvor fargen hører hjemme på en lyshetsskala fra svart til hvitt.

HVA ER VALØR?
Dette er de grunnleggende områdene hvor fargen kan beskrives og omsettes til ord. Når jeg maler et bilde er det ikke noe å si at jeg må ha en guloransje. Jeg må vite hvor fargen ligger på lyshetsskalaen og jeg må og vite noe om dens fargeintensitet. Når jeg vet dette kan jeg blande fargen jeg ønsker å plassere i bildet slik at den “ligger” der den skal ligge. Er fargeintensiteten for sterk i forhold til de andre fargen som ligger rundt den vil den “poppe” ut av bildet. Er den for mørk vil den skape et hull i bildet. Jeg vil vise ulike eksempler på dette etterhvert.

Fargesirkelen har vi sett på og nå har turen kommet til valør. For å forstå fargevalører kan det være nødvendig å begynne med hvit og svart og alt som ligger i mellom de. Grått er ikke bare grått. Det finnes et hav av gråfarge også.

Her ser du både en gradert og en glidende skala fra svart til hvit. Disse er begge laget på datamaskinen. Det gir jo øye en forståelse av valører, men å forstå dette på en grundig måte anbefaler jeg å ta frem hvit og svart og et ark og mal. 

Egne erfaringer skaper en langt dypere forståelse av farger. Hvor mye svart i det hvite for å skape en midtvalør mellom de to ytterpunktene kan man kun vite gjennom å erfare, og det er ingen enkel øvelse. For min del måtte skalaen males 8-10 ganger før jeg tilslutt fikk en skala som begynner å nærme seg en gradvis overgang mellom gråfargene.

En fargesirkel med gråtoneskalaen er og en god øvelse. Den kan også benyttes siden til å vurdere andre fargers valør. Valør er altså en meget sentral verktøy til å finne riktige farge enten i et maleri, interiør eller design.

Value does all the work, but color gets all the glory.
Gråtoneskala. Hvit øverst og svart nederst. I midten en gråvalørsom ligger mellom kl. 1 og 2. Se hvordan den endrer seg i forhold til de ulike grå fargene. På den øverste delen ser den mørkere ut og nederst er den lysere.

Dette er gråtoner laget av hvit og svart og kalles akromatiske gråtoner. Det er noe som heter kromatiske gråtoner også. Jeg kommer tilbake til de.

Leave a Reply