11. Farge metthet og Josef Albers

Picture of Janet Sandø-Healey

Janet Sandø-Healey

billedkunstner

I følge Josef Albers; “så oppfatter synssansen nesten aldri fargen som den egentlig er – som den er fysisk. Dette faktum gjør fargen til det mest relative uttrykksmiddel i kunsten.”  Fargene påvirker hverandre i alle kombinasjoner i mer eller mindre grad og dette skjer ofte uten at det oppdages, selv av det trente øyet. Fargenes samspill er et redskap for å trene øyet til å se selv små, men helt avgjørende forskjeller, og hans bok “Interaction of color” er en oppfordring til et praktisk studium. 

I undervisningen til Albers arbeidet studentene med å betrakte hvordan ulike farger kan påvirke og endre hverandre. Fargen står ikke alene og vil alltid preges av de umiddelbare omgivelsene. Albers these var at gjennom observasjon kunne øye utvikles til å se farger på en langt mer kompleks måte.

Gjennom studiene jeg nå har vært igjennom så er de tre viktigste attributtene for farger gjennomgått.

Vi har fargekuløren, valøren og fargens metthetsgrad for å beskrive en farge. Metthetsgraden har og tre ulike nivåer. Prismatiske farger, dempete fargekulører og kromatiske grå. Dempete fargekulører har mindre metthet gjennom at de enten har blitt blandet med hvit/svart, akromatisk grå eller kromatiske grå (enten gjennom en blanding av raw umber og hvit eller komplementærfargen.

Kromatiske grå er blandet gjennom å gjøre mer av dette slik at mettheten er enda mindre enn de dempete.

Denne skalaen er lånt fra boken av David Hornung;”Color – A workshop for artists and designers” Her ser man ytterst de prismatiske fargene, videre de dempete fargene og innerst de kromatiske grå.

Underveis i studiet med å avmystifisere farger ble jeg anbefalt å ta vare på all maling som var igjen på paletten. Denne malingen har jeg benyttet til å male små fargeark med de ulike fargene. Det har etterhvert bygget seg opp litt av et bibliotek med farger. De kan jo benyttes både til fargestudier og kollasj arbeid – så ikke bortkastet i det hele tatt.

Fargelapper – malt på tynn tusjpapir med malingsrester etter fargekartmaling.


Her har jeg benyttet mine fargelapper og satt sammen fargene i ulike sammensetninger. Den første her er med 6 dempete fargevalører med 3 ulike valører. Lys, middels og mørk valør.

Dempete fargekulører med både lyse, middels og mørke valører.

Valørene har jeg arbeidet med i gråtoneskalaen og det er en fordypning å kunne “gjette” riktig valør med det blotte øyet. Foreløpig må jeg støtte meg på teknologien og benytte telefonens mulighet til å endre et bilde til sort/hvit. Da vil jeg se om jeg har klart å finne 3 ulike valører i min løsning.

Her er samme øvelsen i sort/hvit.

Det hadde jeg! Det er 3 helt tydelig ulike gråtoner i komposisjonen. Under her kan du se flere av forsøkene jeg har foretatt. Jeg poster både i farge og i sort/hvit slik at valørene kommer tydeligere frem.

Leave a Reply