12. Omgivelsenes påvirkning på farger

Picture of Janet Sandø-Healey

Janet Sandø-Healey

billedkunstner

På grunn av fargesynet kan en enkelt farge se ut til å endre fargetone, verdi eller metning når den sees i ulike sammenhenger. Noen ganger er endringene subtil og vanskelig å få øye på, mens andre ganger er den dramatisk.

Albers forsøkte å skjærte vekk all føleri ved  betraktelse av en farge og søkte objektivitet i observasjonen. Se på disse 2 illustrasjoner. Brunfargen i midten av både den blå og den gule flaten. Er det samme brun farge? 

Her viser jeg noen av mine egne eksperimenter. Noen er veldig subtile i fargetoneskift, valørskift og metningsskift, og noen innehar opptil flere skift. I noen skjer veldig lite, men med tanke på grunnen for forsøket som er å trene øyet, så har alle en oppgave.
Nå tar jeg det jeg har fått av gjennomgangen med farger og går videre inn i praktisk arbeid med maleriet og håper at jeg kan benytte erfaringene i maleriet.

Leave a Reply