Jeg har malt i mange år. I vinter ble jeg opptatt av å male det jeg ser. Jeg har arbeidet med det for mange år siden, men gikk raskt videre til et mer abstrakt uttrykk. Nå opplevde jeg et intenst ønske om å kunne gjengi det jeg ser med mine øyne, og begynte å male ute i naturen. Til min store skrekk erfarte jeg at jeg sto fast gang på gang når det gjaldt fargevalg. Hvilke farger skulle jeg benytte for å skape en dybde i landskapsmaleriet? Hvilke blå farge skulle jeg benytte til å male havet? Jeg måtte innrømme at min fargkunnskap ikke var tilstrekkelig og en fordypelse av fargene ble mitt nye mål- Jeg har lagt tilside mitt eget kunstneriske uttrykk og vier min tid til landskapsmalerier. Jeg er sikker på at den kunnskapen jeg erverver på denne vei vil gi frukter når jeg vender hjem igjen. Her kan du få et innblikk i min vei inn i fargenes verden.

My Artblog