Jeg har malt i mange år. I vinter ble jeg opptatt av å male det jeg ser. Jeg har arbeidet med det for mange år siden, men gikk raskt videre til et mer abstrakt uttrykk. Nå opplevde jeg et intenst ønske om å kunne gjengi det jeg ser med mine øyne, og begynte å male ute i naturen. Til min store skrekk erfarte jeg at jeg sto fast gang på gang når det gjaldt fargevalg. Hvilke farger skulle jeg benytte for å skape en dybde i landskapsmaleriet? Hvilke blå farge skulle jeg benytte til å male havet? Jeg måtte innrømme at min fargkunnskap ikke var tilstrekkelig og en fordypelse av fargene ble mitt nye mål- Jeg har lagt tilside mitt eget kunstneriske uttrykk og vier min tid til landskapsmalerier. Jeg er sikker på at den kunnskapen jeg erverver på denne vei vil gi frukter når jeg vender hjem igjen. Her kan du få et innblikk i min vei inn i fargenes verden.

My Artblog

fargelære
Janet Sandø-Healey

7. Beskrivelse av en farge

Hvis man skal forstå farge og kunne beskrive den er det 3 ord som man virkelig må forstå. På engelsk Hue, Value and Saturation. På norsk

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

8. Beskrivelse av farge – Fargemetning

Den tredje og siste måten å beskrive farge på er metning.  Metning sier noe om fargeintensiteten. Hvor sterk er fargen? Hvis en farge er blandet

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

9. Grått er ikke bare grått

Grått er ikke bare grått. Grått har jo så lett å bli benyttet i negative utsagn. “En grå dag”, “Alt var bare grått og trist”.

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

10. Dempete fargekulører

For å forstå, (eller for meg), å begynne å forstå hvor den tynne grensen mellom kromatiske gråtoner og dempete fargetoner går, må jeg bruke erfaring

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

11. Farge metthet og Josef Albers

I følge Josef Albers; “så oppfatter synssansen nesten aldri fargen som den egentlig er – som den er fysisk. Dette faktum gjør fargen til det

Les mer
fargelære
Janet Sandø-Healey

12. Omgivelsenes påvirkning på farger

På grunn av fargesynet kan en enkelt farge se ut til å endre fargetone, verdi eller metning når den sees i ulike sammenhenger. Noen ganger

Les mer